AST-kvalitet i sandwichelementer

AST-kvalitet er en profil af udvalgte egenskaber, der er særligt vigtige for bærende sandwichkonstruktioner, udtrykt med objektive kvalitetsmål.

PAROC_ast-quality-1

AST®-kvalitet er et værktøj, der er udviklet, så du kan kontrollere, at det valgte produkt opfylder de strengeste krav for lastbærende sandwichelementer. Værktøjet repræsenterer den højeste kvalitet med hensyn til styrke, holdbarhed og brandsikkerhed.

AST®-kvalitet indebærer garanterede styrkeegenskaber, pålidelig holdbarhed på langt sigt og brandsikkerhed i sandwichelementer. Disse vigtige egenskaber er ikke synlige, men kan alligevel måles og kontrolleres i fremstillingsprocessen.

AST® kvalitet: Styrke
AST® kvalitet: Holdbarhed
AST® kvalitet: Brandsikkerhed
AST® kvalitetskontrol

AST® kvalitet: Styrke

Sandwichelementer er baseret på samspillet mellem forskellige materialer, hvilket sikrer optimale styrkeegenskaber. Vedhæftningen mellem kernen og beklædningerne er derfor den vigtigste del i et sandwichelement.

Paroc Panel System behersker sandwichelement teknologien. I PAROC elementer er styrkeegenskaberne i hvert enkelt tværsnit lige store. Dette skyldes de fuld-limede beklædninger, lamellernes orienteringsretning og mønster. Den lim, der anvendes i PAROC-elementer, er udviklet specielt til at opfylde de høje krav til styrke, der stilles til den strukturelle vedhæftning mellem kernen og beklædningerne. Bagsiden af stålpladerne er multilagsprimerbehandlet. Vedhæftningen og primersystemet  på bagsiden er valgt med henblik på at indgå i et samspil og maksimere styrkeegenskaberne.

Trækstyrken i et stykke PAROC element i A4-størrelse er god nok til at modstå vægten af en Folkevogn.

Trækstyrke i et sandwichelement

For at garantere pålidelig og ensartet styrke i et sandwichelement skal trækstyrken i vedhæftningen mellem kernen og beklædningerne altid være højere end trækstyrken i selve kernematerialet, dvs. i trækstyrkeprøven skal bruddet altid opstå i kernen. Grænseværdien for trækstyrken i elementer med AST-kvalitet er 100 kN/m2.

AST® kvalitet: Holdbarhed

Durabiliteten i sandwichelementerne består i deres langvarige ydeevne som strukturel byggekomponent. Beklædningsprodukter skal bevare deres styrke og isoleringsegenskaber samt forblive modstandsdygtige over for alle vejrforhold gennem hele deres forventede levetid. For visse industribyggerier er en levetid på 25 år tilstrækkelig, men i andre tilfælde kan der være krav om en levetid på 50 år eller mere.

I PAROC-elementer fjerner forskellige primer- og belægningslag i stålplader den potentielle risiko for korrosion inde i elementet og sikrer vedhæftningen mellem limen og stålpladen. For at sikre opretholdelse af farve og glans på elementets overflade, er PVDF standardbelægning ved udendørs brug. Limen er udviklet til at opfylde de høje krav til durabilitet i alle vejrforhold gennem en bygnings levetid. PAROC structural stenuld behandles, så det er vandafvisende, ikke-vandsugende og ikke-kapillar, hvilket betyder, at der ikke kan trænge vand igennem. Desuden har fugt ingen effekt på stabiliteten af kernen og limen.

AST® kvalitet: Brandsikkerhed

Målene for globalt brandsikkert design er at beskytte såvel mennesker inde i bygningen som brandfolkene, at reducere omfanget af skader på bygninger, faciliteter og flytbart udstyr og ligeledes at forhindre afbrydelse af de forretningsmæssige aktiviteter og beskytte omgivelserne mod farlige udslip.

PAROC-elementer er blevet klassifceret i Euroklass A2-s1,d0, hvilket betyder, at de er umulige at antænde og ikke afgiver varme til branden. De er ikkebrændbare (A2) og afgiver meget lidt røg og giftige dampe (s1). Desuden smelter de ikke (d0).

Brandmodstandsevnen for PAROC strukturer er klassifceret op til EI 240 som vægge og EI 60 som lofter. PAROC structural stenuldskerne har en god termisk isolering selv ved meget høje temperaturer og krymper ikke. Krympning kan forårsage tab af både isolering og tæthed. Den specielt fremstillede lim til PAROC elementer kan modstå høje temperaturer, idet kernen fortsat er vedhæftet til den ueksponerede side under branden. Samlingen i PAROC elementer er også specielt udviklet til at være helt tæt uden tætningsmiddel og yderligere fastgørelser, og de kan derfor modstå gennemtrængning af varme gasarter og flammer.

I tilfælde af brand virker PAROC-elementer som en kædelinjekonstruktion. Ved udvikling af brandkonstruktioner er det derfor yderst vigtigt, at detaljeløsningerne udføres på en sådan måde, at den samlede konstruktion overholder kravene til stabilitet, isolering og tæthed.

AST® kvalitetskontrol

Durabiliteten af et sandwichelement  testes med en metode, der fremskynder ældningsprocessen, i overensstemmelse med den europæiske produktstandard EN 14509 for sandwichelementer. I testen måles reduktionen i trækstyrke. For at garantere pålidelig kvalitet gennem årene er det vigtigt, at ældningsprocessen stoppes i løbet af testperioden.

AST®  kvalitetskontrol inkluderer:

  • Et 4-trins leverand'r kvalitetssystem, modtage kontrol, kontrol af produktionskvalitet, og kontrol af det færdige element med en full scale test.
  • Tredjeparts kvalitetskontrol af et autoriseret organ hvad angår brandmodstandsevne
  • ISO 9001 certifikat

AST® kvalitet er fuldt implementeret i PAROC elementer.

Vi anvender cookies på vores hjemmeside www.parocpanels.com/da-dk. For at få mere at vide om de cookies, vi anvender eller for at ændre dine cookie-præferencer, dvs. for at fjerne dit samtykke til vores brug af bestemte kategorier af cookies, bedes du besøge vores side for Cookie-politik & kontrol

Klik venligst på "Accepter og luk" for at acceptere brugen af cookies på vores hjemmeside. Hvis du ikke klikker på "Accepter og luk", men fortsætter med at bruge denne hjemmeside: du giver derved samtykke til brugen af alle Kingspans cookies og tredjeparts cookies med formålet at forbedre ydeevnen, forbedre funktionaliteten og tilhørende målinger i overensstemmelse med betingelserne, der er udlagt på vores side for Cookie-politik & kontrol ; og vi går ud fra, at du har læst og forstået vores side for Cookie-politik & kontrol.