Data Controllers


Paroc Panel System i każdy Podmiot stowarzyszony Kingspan są oddzielnymi, niezależnymi administratorami danych. Przetwarzają one dane osobowe na osobnych, niezależnych podstawach i do własnych celów, a każdy z nich odrębnie ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami niniejszych Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z odpowiednim administratorem danych wymienionym poniżej.
 

Kingspan Oy
Paroc Panel System
Sysilahden teollisuusalue 2
FI-21600 Parainen
T: + 358 (0) 46 876 8716
E: panelinfo@parocpanels.com
 
 
Kingspan Holdings (Ireland) Limited,
Dublin Road,
Kingscourt,
Co. Cavan,
A82 XY31,
Irlandia.
+353 (0) 42 969 8000
admin@kingspan.com


 
We use cookies on our website www.parocpanels.com. To find out more about the cookies we use, or to change your cookie preferences i.e. to remove your consent to our use of certain categories of cookies, please visit our Cookie Policy & Control page.

Please click “Accept and close” to accept the use of cookies on our website. If you do not click “Accept and close” but continue to use this website: you thereby consent to the use of all Isocab France’s cookies and third party cookies for the purposes of improving performance, improving functionality and audience measurement, in accordance with the terms laid out in our Cookie Policy & Control page; and we will assume that you have read and understood our Cookie Policy & Control page.