Data Controllers


Paroc Panel System i każdy Podmiot stowarzyszony Kingspan są oddzielnymi, niezależnymi administratorami danych. Przetwarzają one dane osobowe na osobnych, niezależnych podstawach i do własnych celów, a każdy z nich odrębnie ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami niniejszych Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt z odpowiednim administratorem danych wymienionym poniżej.
 

Kingspan Oy
Paroc Panel System
Sysilahden teollisuusalue 2
FI-21600 Parainen
T: + 358 (0) 46 876 8716
E: panelinfo@parocpanels.com
 
 
Kingspan Holdings (Ireland) Limited,
Dublin Road,
Kingscourt,
Co. Cavan,
A82 XY31,
Irlandia.
+353 (0) 42 969 8000
admin@kingspan.com


 
Paroc English Cookie Policy Consent Notice