AST-laatu sandwichelementeissä

PAROC_ast-quality-1
AST (Advanced Structural Technology) on sandwichrakenteille erittäin tärkeiden ominaisuuksien objektiivinen laatumittari.
 

AST®-laatustandardi on kehitetty asiakkaan avuksi. Sen avulla varmistetaan, että tuote täyttää tärkeimmät kuormitetulle sandwichrakenteelle asetetut vaatimukset. AST takaa korkeimman laadun lujuuden, pitkäaikaiskestävyyden ja paloturvallisuuden osalta. 

AST®-laatuvaatimukset täyttävillä sandwichelementeillä on turvalliset lujuusominaisuudet ja luotettava pitkäaikaiskestävyys, ja ne ovat paloturvallisia. Näitä tärkeitä ominaisuuksia ei voi nähdä, mutta ne voidaan mitata ja niitä voidaan valvoa tuotantoprosessin aikana.

Lujuus
Pitkäaikaiskestävyys
Paloturvallisuus
AST®-laadunvalvonta
PAROC-sandwichelementit

AST®-laatu: Lujuus

Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten yhteistoimintaan. Tämän vuoksi ytimen ja pintalevyt yhdistävä liimasidos on sandwichelementin kriittisin kohta. 

Paroc Panel System hallitsee sandwichelementtiteknologian. Elementin lujuusominaisuuksien täytyy olla yhtä hyvät jokaisessa elementin poikkileikkauksessa. PAROC-elementeissä tämä varmistetaan ydinlamellien suuntauksella ja kuvioinnilla sekä kauttaaltaan ytimeen liimatuilla pintalevyillä. Itse liima on kehitetty varta vasten täyttämään rakenteelliselle liimasidokselle asetetut lujuus- ja pitkäaikaiskestävyysvaatimukset. Pintalevyjen sisäpinnassa on monikerroksinen pohjamaalaus, joka varmistaa liiman ja teräslevyn välisen sidoksen.

Paroc Panel Systemin elementeissä on markkinoiden parhaat lujuusominaisuudet.

AST®-laatu: Pitkäaikaiskestävyys

Sandwichelementin pitkäaikaiskestävyys tarkoittaa sen pitkäaikaista kykyä olla kuormitusta vastaanottavana rakennuskomponenttina. Ulkoseiniin asennettavien tuotteiden täytyy säilyttää lujuutensa, eristyskykynsä ja vedenkestävyytensä koko rakennuksen odotetun elinajan. Teollisuusrakennuksille 25 vuoden elinikä on usein riittävä. Muissa rakennuksissa se voi olla 50 vuotta tai jopa enemmän. 

PAROC-elementin pintalevyjen sisäpinnan pohjamaali- ja pinnoitekerrokset estävät korroosiota elementin sisällä ja varmistavat liiman ja teräsohutlevyn välisen sidoksen. Ulkokäyttöön tarkoitettujen elementtien ulkopinnan vakiopinnoite on PVDF. Sen ansiosta elementtipinnan väri ja kiilto säilyvät mahdollisimman pitkään. PAROC-elementeissä käytetty liima täyttää tiukat pitkäaikaiskestävyyttä koskevat vaatimukset kaikissa ympäristöoloissa koko rakennuksen elinajan. PAROC structural -kivivilla käsitellään vettä hylkiväksi, ei-hygroskooppiseksi ja ei-kapillaariseksi, joten vesi ei pääse imeytymään villaan. Kosteus ei myöskään vaikuta ytimen ja liimasidoksen pysyvyyteen. 

AST®-laatu: Paloturvallisuus

Paloteknisen suunnittelun perimmäinen tarkoitus on varmistaa rakennuksessa oleskelevien ihmisten ja palomiesten turvallisuus, ehkäistä rakennusten ja omaisuuden menetys sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat menetykset. Oikea palotekninen suunnittelu suojaa myös ympäristöä haitallisilta päästöiltä. 

PAROC-elementit on luokiteltu Euroluokkaan A2-s1,d0. Tämä tarkoittaa, että elementit eivät syty eivätkä edistä paloa tuottamalla lämpöä. Elementit ovat palamattomia (A2), ja ne muodostavat hyvin vähän savua ja myrkyllisiä aineita (s1) eivätkä lainkaan palavia sulapisaroita (d0). 

PAROC-elementtirakenteiden korkein palonkestoluokka on EI240 seinänä ja EI60 sisäkattona. PAROC structural -kivivilla eristää lämpöä hyvin myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Villa ei myöskään kutistu palossa. Kutistuminen heikentäisi rakenteen tiiviyttä ja eristävyyttä. Erityisesti PAROC-elementteihin kehitetty liima kestää korkeita lämpötiloja, joten liimasidos ytimen ja palon vastaisen pintalevyn välillä kestää myös palotilanteessa. PAROC-elementin ponttirakenne on tiivis ilman tiivistettä ja erillisiä kiinnikkeitä. Se ei päästä lävitseen liekkejä eikä kuumia savukaasuja. 

Palossa PAROC-elementit toimivat köysirakenteena. Tämän vuoksi paloluokiteltujen rakenteiden suunnittelussa on tärkeää valita sellaiset detaljiratkaisut, että koko rakenne täyttää stabiliteetti-, eristävyys- ja tiiviysvaatimukset.

AST®-laadunvalvonta

AST® määrittää teknisen laatutason perusraaka-aineiden luotettavalle valinnalle ja valvonnalle, valmistusprosessille ja lopulliselle tuotteelle. Se tekee näkyväksi ne näkymättömät ominaisuudet, jotka erottavat AST-laatutason täyttävän elementin heikommista tuotteista. 

Laadunvarmistusprosessiin kuuluvat valmistajan omat testit eurooppalaisen sandwichelementtien tuotestandardin EN 14509 mukaisesti sekä ulkopuolisen valtuutetun laitoksen testit. 

AST®-laadunvalvonnan sisältö

  • Nelivaiheinen laatujärjestelmä: materiaalitoimittajien laadunvalvonta, vastaanottotarkastus, tuotannon laadunvalvonta ja valmiin tuotteen valvonta täyden mittakaavan lujuuskokein
  • Ulkopuolisen valtuutetun laitoksen suorittama materiaalien palo-ominaisuusluokitukseen (reaction to fire) liittyvä laadunvalvonta
  • ISO 9001 -laatusertifikaatti

PAROC-elementit täyttävät kaikilta osin AST®-laatuvaatimukset.

PAROC-sandwichelementit täyttävät kaikilta osin AST®-laatuvaatimukset

  1. Sinkkipinnoitetut teräsohutlevyt, joissa uloin pinnoite käyttöympäristön vaatimusten mukaan. 
  2. Elementin pinnat on liimattu ytimeen kauttaaltaan. Liima täyttää AST-laatujärjestelmän mukaiset lujuus- ja pitkäaikaiskestävyysvaatimukset sekä elementit eurooppalaiset palamattomia tuotteita koskevat vaatimukset (A2-s1,d0). 
  3. Palamaton PAROC structural -kivivillalamelleista valmistettu ydin varmistaa samat lujuusominaisuudet elementin jokaisessa poikkileikkauksessa. 
  4. Monikerroksinen pohjamaalaus varmistaa liiman ja sinkityn teräsohutlevyn välisen liimasidoksen pysyvyyden. 
  5. Paloturvallisen ponttirakenteen ansiosta elementit ovat tiiviitä kuumia savukaasuja vastaan. Niillä saavutetaan jopa neljän tunnin (EI240) palonkestävyys. 
Käytämme evästeitä verkkosivullamme www.kingspan.com. Jos haluatte lisätietoja käyttämistämme evästeistä tai muuttaa evästeasetuksianne, esimerkiksi kieltää tiettyjen evästeluokkien käytön, käykää sivulla Evästeitä koskeva lauseke ja asetukset.

Napsauttakaa "Hyväksy ja sulje" hyväksyäksenne evästeiden käytön verkkosivustolla. Jos ette napsauta Hyväksy ja sulje ja jatkatte tämän verkkosivuston käyttöä, oletamme teidän hyväksyvän evästeiden käytön.