Bezpieczeństwo pożarowe

W przypadku powstania pożaru płyty PAROC funkcjonują jako struktura łańcuchowa. W związku z tym przy projektowaniu budowli ognioodpornej jest niezmiernie ważne wykonanie detali konstrukcyjnych tak, aby cała konstrukcja spełniała wymagania stabilności, izolacyjności i szczelności. Nasze niepalne izolowane płyty warstwowe są klasyfikowane w klasie reakcji na ogień A2-s1, d0 i a sam rdzeń strukturalny płyt z wełny kamiennej w klasie A1. Płyty izolacyjne PAROC spełniają wymagania odporności ogniowej do 240 minut w ścianach i do 60 minut przy zastosowaniu jako sufity.

Co dzieje się w przypadku pożaru?

Ważne jest również przeniesienie obciążeń, na przykład ze struktur dachu, aż do konstrukcji nośnej.

Podczas projektowania konstrukcji ognioodpornych należy wybrać odpowiednie płyty izolacyjne PAROC wraz z odpowiednimi detalami, aby spełnić wymagania przeciwpożarowe. PAROC Panel System zapewnia szereg zatwierdzonych rozwiązań szczegółowych, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie konstrukcji panelowych.

Przepusty i przejścia

PAROC_produkt_3D_render_OR-I-901-Fire5-3D
W konstrukcjach oddzielenia przeciwpożarowego przepusty muszą spełniać taką samą klasyfikację ogniową, co cała konstrukcja. Muszą być wystarczająco szczelne i zapobiegać przenoszeniu ciepła z gorącej strony na zimną. Izolacja penetracji wykonana jest z niepalnej wełny mineralnej.

Struktury przeciwpożarowe - detale konstrukcyjne

Podczas projektowania konstrukcji ognioodpornych należy wybrać odpowiednie płyty izolacyjne PAROC wraz z odpowiednimi detalami, aby spełnić wymagania przeciwpożarowe. Paroc Panel zapewnia szereg zatwierdzonych rozwiązań szczegółowych, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie konstrukcji panelowych.

Installation to concrete roof Installation to concrete roof
Previous
Next

Zobacz więcej

We use cookies on our website www.parocpanels.com. To find out more about the cookies we use, or to change your cookie preferences i.e. to remove your consent to our use of certain categories of cookies, please visit our Cookie Policy & Control page.

Please click “Accept and close” to accept the use of cookies on our website. If you do not click “Accept and close” but continue to use this website: you thereby consent to the use of all Isocab France’s cookies and third party cookies for the purposes of improving performance, improving functionality and audience measurement, in accordance with the terms laid out in our Cookie Policy & Control page; and we will assume that you have read and understood our Cookie Policy & Control page.