Izolacja akustyczna

Acoustic-solution
Hałas generowany przez maszyny i urządzenia w zakładach przemysłowych często powoduje, że środowisko pracy jest nieprzyjemne, a nawet szkodliwe dla słuchu. Aby rozwiązać ten problem, należy oddzielić ludzi od maszyn, budując dźwiękoszczelne maszynownie i sterownie lub ekrany akustyczne.

Dzięki perforowanym płytom akustycznym PAROC® zapewniasz odpowiednią izolację akustyczną takich miejsc. Wraz z kontrolą dźwięku otrzymujesz estetycznie wykończone powierzchnie wewnątrz budynku.

Pochłanianie dźwięku

W swojej standardowej postaci płyty izolacyjne PAROC mają okładziny z blachy stalowej. Oznacza to, że pochłanianie dźwięku jest w rzeczywistości powierzchnią odbijającą, podobną do konwencjonalnej ściany z blachy. Płyty akustyczne PAROC® mają jednak perforowaną okładzinę po stronie wewętrzenej, która poprawia właściwości pochłaniania dźwięku.

PAROC_produkt_3D_render_FI-I-30X-Fire1-3D
Paroc_Practical_sound_absorption_coefficient
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp dla różnych konstrukcji.

Aby uzyskać lepsze pochłanianie dźwięku w przypadku nieperforowanych płyt PAROC, należy zastosować dodatkowo elementy(płyty) akustycznej wełny kamiennej jako absorbenty dźwięków.
Paroc_acoustic_INT

Izolacja akustyczna

Gdy wymagania dotyczące izolacji akustycznej są wysokie, należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń z sąsiednimi konstrukcjami. Poniższy schemat przedstawia współczynnik tłumienia dźwięku dla płyt izolacyjnych PAROC o grubości 50 mm, 150 mm i 240 mm oraz dla płyty akustycznej PAROC o grubości 100 mm, płyta typu AST® S.

Połączenie dwóch płyt lub płyt z innymi materiałami, może dać świetne efekty dla wysokich wymagań redukcji dźwięku, do 50-60 dB redukcji. Skontaktuj się z PAROC Panel System, aby uzyskać więcej informacji.
Paroc_Sound-reduction-index

Jeśli znasz poziom hałasu i widma hałasu, możesz obliczyć izolację dźwiękową dla konkretnego obiektu. Możesz też użyć wartości podanych w poniższej tabeli, aby uzyskać redukcję dźwięku w dBA dla różnych widm hałasu.

Ważona redukcja dźwięku płyt izolacyjnych PAROC przy różnych widmach hałasu, typ płyty AST® S.
 

Grubość płyty,
mm
Redukcja dźwięku, dB
 Rw R'w + C   R'w + Ctr
50 29 27 26
80 30 27 25
100 30 27 25
120 30 27 25
150 30 27 25
200 29 28 26
240 29 28 26

Użyj R’w+ C dla
  • Hałas pociągu przy wysokich i średnich prędkościach
  • Ruch drogowy ponad 80 km / h
  • Hałas odrzutowy na krótkich dystansach
  • Hałas przemysłowy (średnia i wysoka częstotliwość)

Użyj R’w+ Ctr dla
  • Hałas uliczny
  • Hałas w pociągu przy niskich prędkościach
  • Hałas odrzutowy na duże odległości
  • Hałas przemysłowy (niska i średnia częstotliwość)
We use cookies on our website www.parocpanels.com. To find out more about the cookies we use, or to change your cookie preferences i.e. to remove your consent to our use of certain categories of cookies, please visit our Cookie Policy & Control page.

Please click “Accept and close” to accept the use of cookies on our website. If you do not click “Accept and close” but continue to use this website: you thereby consent to the use of all Isocab France’s cookies and third party cookies for the purposes of improving performance, improving functionality and audience measurement, in accordance with the terms laid out in our Cookie Policy & Control page; and we will assume that you have read and understood our Cookie Policy & Control page.