Rozpiętości płyt

PAROC_PS30382_asennus_11
Doskonałe właściwości materiału i zaawansowana technologia strukturalna rdzenia - AST sprawiają, że płyty izolacyjne PAROC są mocne i sztywne, zdolne wytrzymać nawet największe obciążenia powodowane wiatrem (ssanie i parcie). W budownictwie oznacza to długie rozpiętości przęseł - kluczową zaletę w dzisiejszych projektach budowlanych.

Kształt konstrukcji stalowej określony jest w projekcie budowlanym. Zoptymalizuj konstrukcję swojego budynku z pomocą płyt izolacyjnych PAROC. Ich doskonała wytrzymałość pozwala na stosowanie bardzo dużych rozpiętości, zmniejszając tym samym ilość elementów konstrukcji/podkonstrukcji stalowej. Płyty warstwowe PAROC są zwykle stosowane jako konstrukcje jednoprzęsłowe, ale możliwe są również aplikacje wieloprzęsłowe. Projektowanie przęseł z płyt PAROC opiera się na standardzie EN 14509.

Podczas wymiarowania płyt izolacyjnych PAROC, weź pod uwagę wycięcia na drzwi, okna, przejścia rur i inne otwory. Mogą one osłabić wytrzymałość płyty. W ścianach o wymaganej ognioodporności długości przęseł mogą być również ograniczone.

Wymiaruj przęsła za pomocą krzywych wymiarowych przedstawionych w Przewodniku Technicznym. Zdefiniuj obciążenia w następujący sposób:

 

Ściany zewnętrzne

Określ rzeczywiste obciążenia wiatrem. Przepisy krajowe określają wymagania, które należy uwzględnić przy projektowaniu. Obejmują one współczynniki obciążenia, współczynniki ciśnienia i częściowe współczynniki obciążenia.


Ściany działowe

Określ rzeczywiste obciążenia. Przepisy krajowe określają wymagania, które należy uwzględnić przy projektowaniu. Obejmują one współczynniki obciążenia, współczynniki ciśnienia i częściowe współczynniki obciążenia. Upewnij się, że obciążenie konstrukcyjne wynosi co najmniej 0,5 kN / m2, ponieważ przegrody są często poddawane największemu obciążeniu w fazie budowy, kiedy panele są przenoszone i przechowywane na miejscu budowy.


Ściany wieloprzęsłowe

W konstrukcjach wieloprzęsłowych obciążenie powoduje zarówno siła ścinająca, jak i moment zginający płyt na podporach pośrednich. Ponadto gradient temperatury w całym panelu powoduje moment zginający. Dlatego długość rozpiętości w tych strukturach jest ograniczona. Wymiaruj szerokości podparcia i liczbę łączników oddzielnie dla każdego przypadku.


Sufity

Sufity są podzielone na dwa typy: bez i z możliwością chodzenia po nich.
 
Projektuj sufity wolnostojące odpowiednio do ciężaru własnego płyty i jej ewentualnych mocowań/podwieszeń sufitowych. Po zamontowaniu nie chodź po tych sufitach ani nie używaj sufitów do podtrzymywania urządzeń, kanałów wentylacyjnych i tym podobnych.  Sufity podwieszane z możliwoscią chodzenia projektowane są dla ciężaru własnego płyty, mocoań i obciążenia punktowego dla ruchu pieszego i równomiernie rozłożonego obciążenia użytkowego 25 kg / m2, jeżeli nie są dostępne żadne inne informacje dotyczące obciążenia.
We use cookies on our website www.parocpanels.com. To find out more about the cookies we use, or to change your cookie preferences i.e. to remove your consent to our use of certain categories of cookies, please visit our Cookie Policy & Control page.

Please click “Accept and close” to accept the use of cookies on our website. If you do not click “Accept and close” but continue to use this website: you thereby consent to the use of all Isocab France’s cookies and third party cookies for the purposes of improving performance, improving functionality and audience measurement, in accordance with the terms laid out in our Cookie Policy & Control page; and we will assume that you have read and understood our Cookie Policy & Control page.