Technologia AST

Obietnica jakości

PAROC_ast-quality-1
Wraz z opracowaniem technologii AST® rdzenia płyt Paroc Panel System klient otrzymuje narzędzie, które zapewnia, że produkt spełnia najwyższe wymagania dotyczące wytrzymałości, trwałości i ochrony przeciwpożarowej.

Jakość AST® zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie, niezawodną długowieczność i ognioodporność płyt warstwowych Paroc Panel System. Chociaż te zasadnicze właściwości nie są widoczne gołym okiem, są mierzone i kontrolowane podczas procesu produkcyjnego.

Paroc Panel System - Technologia AST

AST®: Wytrzymałość
AST®: Trwałość
AST®: Bezpieczeństwo pożarowe
AST®: Kontrola jakości

Wytrzymałość

PAROC Panel System stanowi wzorzec w technologii płyt warstwowych. W panelach Paroc Panel System w pełni spojone okładziny wraz z lamelowymi włóknami wełny skalnej stanowią gwarancję jednakowej wytrzymałości w każdym przekroju. Skład warstwy klejącej, stosowanej w płytach PAROC jest specjalnie opracowany, aby spełnić zadaną wytrzymałość spojenia miedzy rdzeniem i okładzinami.

Na odwrotnej stronie stalowych arkuszy, znajduje się system wielowarstwowych powłok podkładowych. Zadaniem spoiwa i systemu powłok podkładowych jest stworzenie interakcji i maksymalizacja właściwości wytrzymałościowych.


Wytrzymałość na rozciąganie kawałka płyty PAROC o rozmiarze A4 jest wystarczająco duża, aby wytrzymać obciążenie autem osobowym.

Wytrzymałosc płyty warstwowej  na rozciaganie

Gwarancja niezawodności i jednolitej wytrzymałości panelu zależy od wytrzymałości na rozciąganie warstwy klejącej pomiędzy okładzina i rdzeniem. W przypadku przekroczenia wytrzymałości płyty podczas próby wytrzymałości na rozciąganie, uszkodzenie powinno zawsze nastąpić w rdzeniu. Wartość progowa wytrzymałości na rozciąganie dla płyt o jakości AST wynosi 100 kN/m2.
 

Trwałość

Trwałość płyt warstwowych jest jej długoterminową wydajnością jako składnika konstrukcji budynku. Elementy okładzin musza utrzymać swoją wytrzymałość i właściwości izolacyjne oraz pozostać odporne na warunki atmosferyczne ponad oczekiwany okres ich użytkowania. W budynkach przemysłowych okres trwałości 25 lat może być wystarczający, ale w innych przypadkach, wymagania mogą być 50 lat lub więcej.


W płytach Paroc Panel System różne warstwy podkładowe i powłoki zewnętrzne okładzin stalowych eliminują potencjalne ryzyko korozji wewnątrz płyty i zapewniają spojenie miedzy spoiwem i blachą stalową. Dla zachowania barwy i połysku na powierzchni płyty standardem stosowanym przez Paroc Panel System jest powłoka PVDF dla zastosowań zewnętrznych.

Warstwa spajająca jest ciągle ulepszana, aby spełniać wymogi wysokiej trwałości w każdych warunkach środowiskowych w czasie użytkowania budynku. Konstrukcyjna wełna skalna PAROC jest wodoodporna, antyhigroskopijna i anty- kapilarna, co oznacza, ze woda nie przenika do niej.
Dodatkowo wilgoć nie ma wpływu na stabilność rdzenia i jego spojenie.

Bezpieczeństwo pożarowe

Celem projektu globalnego bezpieczeństwa pożarowego jest ochrona życia ludzi w budynkach, a także zapobieganie stratom wynikającym z uszkodzenia budynków w wyniku pożarów, przerwy w działalności gospodarczej i skażenia środowiska naturalnego na skutek emisji niebezpiecznych substancji.


Panele Paroc Panel System zostały sklasyfikowane w Euroklasie reakcji na ogień jako A2-s1, d0, co oznacza, że są one niepalne i nie przyczyniają się do podtrzymywania pożaru. Są one wykonane z materiału niepalnego (A2) i wydzielają bardzo małe ilości dymu i substancji toksycznych (s1) oraz nie generują płonących kropel stopionych
materiałów (d0).

Odporność na ogień konstrukcji z płyt Paroc Panel System wynosi do EI 240 dla ścian i EI 180 sufitów podwieszanych. Rdzeń konstrukcyjnej wełny skalnej PAROC ma dobra izolacyjność termiczną również nie kurczy się w ekstremalnych temperaturach. Skurcz mógłby spowodować utratę zarówno izolacyjności jak i szczelności płyty. Specjalnie opracowane spoiwo dla płyt Paroc Panel System ma odporność na wysokie temperatury i zachowuje spojenie rdzenia z nieeksponowaną okładziną podczas oddziaływania ognia. Złącze w płytach Paroc Panel System jest także specjalnie zaprojektowane tak, aby zachować szczelność bez dodatkowych uszczelek w zamku, zapobiegając w ten sposób penetracji gorących gazów i płomieni.

W przypadku powstania pożaru panele PAROC funkcjonują jako struktura łańcuchowa. W związku z tym przy projektowaniu budowli ognioodpornej jest niezmiernie ważne wykonanie detali konstrukcyjnych tak, aby cała konstrukcja spełniała wymagania stabilności, izolacyjności i szczelności.

 

Kontrola jakości

Jakość AST® jest to profil wybranych właściwości, znacząco ważnych dla konstrukcji z płyt warstwowych, w odniesieniu do środków obiektywnej jakości. Zaawansowana technologia strukturalna skutkuje bezpieczeństwem właściwości wytrzymałościowych, wiarygodną długoterminową trwałością i bezpieczeństwem przeciwpożarowym płyt warstwowych. Zasadniczych cech nie można wizualnie zidentyfikować, ale można je mierzyć i kontrolować w procesie wytwarzania.

Procedura zapewnienia jakości obejmuje kontrolę wewnętrzna zgodnie z  Europejską Normą EN 14509 dla płyt warstwowych i kontrolę zewnętrzną przez upoważnione instytuty  zgodnie ze świadectwami homologacji i certyfikatami.

Jakosc AST®  to:

Czteroetapowy system zapewnienia jakości
        • Kontrola jakości dostawców
        • Kontrola jakości odbioru materiałów
        • Kontrola jakości wytwarzania
        • Kontrola gotowego produktu z pełnym zakresem badan wytrzymałościowych
Kontrola przez upoważnione instytuty
Certyfikat ISO 9001
 

We use cookies on our website www.parocpanels.com. To find out more about the cookies we use, or to change your cookie preferences i.e. to remove your consent to our use of certain categories of cookies, please visit our Cookie Policy & Control page.

Please click “Accept and close” to accept the use of cookies on our website. If you do not click “Accept and close” but continue to use this website: you thereby consent to the use of all Isocab France’s cookies and third party cookies for the purposes of improving performance, improving functionality and audience measurement, in accordance with the terms laid out in our Cookie Policy & Control page; and we will assume that you have read and understood our Cookie Policy & Control page.