Certyfikaty

Znak CE

ce_marking_logo_crop

Płyty warstwowe PAROC są oznakowane znakiem CE,  ważnym na obszarze UE.

Oznakowanie CE ułatwia klientom i projektantom podjęcie wyboru i porównania produktów. Każda firma produkująca panele z oznakowaniem CE musi zadeklarować najważniejsze techniczne właściwości swoich produktów zgodnie z europejską normą produktową EN 14509.

Deklarowane wartości są oparte na podobnych testach i są w ten sposób porównywalne ze sobą. Każdy producent jest odpowiedzialny za autentyczność tych wartości,  jedynie klasyfikacja palności materiałów -  "reakcja na ogień" wymaga kontroli przez stronę trzecią.


Wraz z oznakowaniem CE zmieniły się niektóre właściwości techniczne paneli PAROC. W związku z tym ważne jest, aby zawsze używać najnowszej wersji Przewodnika technicznego dla paneli PAROC.

Aprobaty FM

PAROC_Products_Paroc_Delign_FMApproved_BW

Płyty warstwowe Paroc są pierwszymi na świecie spełniającymi wymagania standardu FM 4881 dla przegród zewnętrznych w konstrukcjach jednoprzęsłowych o rozpiętości do 6,1 metra bez żadnych dodatkowych podpór stalowych.


FM Global Research Approval Standard 4881 został opracowany w wyniku strat poniesionych przez huragan Andrew 1992 i może być stosowany we wszystkich częściach świata, niezależnie od tego, czy jest to strefa huraganu, czy też nie.

Rzeczywisty test składa się z dwóch oddzielnych faz testowych symulujących naturalne zagrożenia dla ścian zewnętrznych:
- Statyczne i cykliczne próby ciśnieniowe
- Symulowany test odporności na grad


Aprobata jest ważna tylko do użytych długości przęseł wybranych w czasie testów. Panele Paroc zostały przetestowane w nowym rozszerzonym zakresie Factory Mutual, który pozwolił nam wybrać rozpiętość 6,1 metra dla konstrukcji jednoprzęsłowych. Panele Paroc mają też certyfikację FM 4880 dla przegród wewnętrznych, co jest podstawowym wymogiem uzyskania FM 4881.

Posiadamy aprobatę FM 4881 dla ścian zewnętrznych jak poniżej:
- grubość 175-240 mm, typ płyty AST E: układ jednoprzęsłowy o rozpiętości maks. 6,1 m lub wieloprzęsłowy 3,05 m
- grubość 120-150 mm, typ płyty AST E: układ jednoprzęsłowy o rozpiętości maks 3,05 m lub wieloprzęsłowy o rozpiętości 3,05 m.
- rating "ciężkiego gradobicia" (FH)

Paroc Panels FM Approval 4881

Paroc Panels FM Approval 4880

We use cookies on our website www.parocpanels.com. To find out more about the cookies we use, or to change your cookie preferences i.e. to remove your consent to our use of certain categories of cookies, please visit our Cookie Policy & Control page.

Please click “Accept and close” to accept the use of cookies on our website. If you do not click “Accept and close” but continue to use this website: you thereby consent to the use of all Isocab France’s cookies and third party cookies for the purposes of improving performance, improving functionality and audience measurement, in accordance with the terms laid out in our Cookie Policy & Control page; and we will assume that you have read and understood our Cookie Policy & Control page.