Informacja o prywatności na stronie

Streszczenie

Ostatnia aktualizacja strony: 29 września 2020 r.  . Za każdym razem, gdy niniejsze Informacje ulegną istotnej zmianie, otrzymają Państwo streszczenie najważniejszych zmian.

Niniejsze informacje o ochronie prywatności są skierowane do wszystkich użytkowników Internetu, w tym klientów, kandydatów do pracy i inwestorów. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności, ponieważ określa ona, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Kim jesteśmy „my” („Paroc Panel System”, „nas” lub „nasz”)?

Określenie to odnosi się do firmy Paroc Panel System („Paroc Panel System”) i jej podmiotów stowarzyszonych (każdy z nich jest określany jako „Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System”).

Posiadamy globalną witrynę internetową należącą do Paroc Panel System oraz lokalne witryny internetowe każdego z krajów, w których działa Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System. Każda lokalna witryna jest własnością odpowiednich Podmiotów stowarzyszonych działających w danym kraju.

Gdy korzystają Państwo z naszej globalnej witryny internetowej www.parocpanels.com, administratorem Państwa danych osobowych, które są gromadzone lub uzyskiwane za jej pośrednictwem, jest Grupa Paroc Panel System. Gdy korzystają Państwo z lokalnej witryny internetowej Podmiotu stowarzyszonego Paroc Panel System, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezależnie przez Podmioty stowarzyszone będące właścicielami lokalnej witryny w tym kraju.

Grupa Paroc Panel System i każdy Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System są oddzielnymi, niezależnymi administratorami danych. Przetwarzają one dane osobowe na osobnych, niezależnych podstawach i do własnych celów. Wyjaśniamy każdy z celów w niniejszych informacjach o ochronie prywatności. Oznacza to, że każdy administrator danych jest osobno odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązków administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Dostęp do listy administratorów danych Paroc Panel System oraz ich danych kontaktowych można uzyskać tutaj. 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (zgodnie z zamieszczonymi poniżej postanowieniami niniejszych Informacji o ochronie prywatności), prosimy o kontakt z odpowiednim Podmiotem stowarzyszonym Paroc Panel System w swoim kraju lub Grupą Paroc Panel System (jeśli jest to dla Państwa łatwiejsze). Wykonają one Państwa instrukcje w celu wysłania Państwa żądania do odpowiedniego administratora danych.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy Państwa informacje w celach marketingowych, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Marketing” w dalszej części niniejszych informacji.

W razie potrzeby lub jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom Paroc Panel System i stronom trzecim. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie udostępniania Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z sekcją „Komu udostępniamy Państwa dane?” w dalszej części niniejszych informacji.

Ważne jest, aby przekazywali nam Państwo tylko swoje dane osobowe i upewnili się, że podane przez Państwa dane osobowe są dokładne i aktualne. Należy pamiętać, że będą Państwo odpowiedzialni za przekazanie nam niedokładnych, obcych lub fałszywych danych osobowych.

W przypadku pytań dotyczących niniejszych informacji o ochronie prywatności należy skontaktować się z odpowiednim administratorem danych.

W Warunkach korzystania z witryny internetowej opisujemy warunki, na których mogą Państwo korzystać z naszej witryny internetowej www.parocpanels.com . Zapewnia ona dostęp do naszych produktów i usług, a także wielu innych przydatnych informacji.


Informacje o firmie

Paroc Panel System jest światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych technologii izolacji i technologii budowlanych. Każdy z podmiotów Paroc Panel System przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w krajach, w których działamy.

Posiadamy globalną witrynę internetową należącą do Grupy Paroc Panel System oraz lokalne witryny internetowe każdego z krajów, w których działa Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System. Każda z nich jest własnością odpowiednich Podmiotów stowarzyszonych działających w danym kraju.

To, który podmiot Paroc Panel System będzie Państwa administratorem danych, zależy od tego, kim Państwo są i w jakich celach przetwarzane są Państwa dane.

Gdy korzystają Państwo z naszej globalnej witryny internetowej www.parocpanels.com , administratorem Państwa danych osobowych, które są gromadzone lub uzyskiwane za jej pośrednictwem, jest Grupa Paroc Panel System. Gdy korzystają Państwo z lokalnej witryny internetowej Podmiotu stowarzyszonego Paroc Panel System, Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezależnie przez odpowiedni Podmiot stowarzyszony będący właścicielem lokalnej witryny w tym kraju.

Ponieważ Grupa Paroc Panel System i każdy Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System są oddzielnymi, niezależnymi administratorami danych, przetwarzają one dane osobowe na osobnych, niezależnych podstawach i do własnych celów. Zostało to szczegółowo wyjaśnione poniżej, w sekcjach „Jakie informacje zbieramy” i „Co robimy z danymi osobowymi użytkowników”.

Dostęp do listy administratorów danych Paroc Panel System oraz ich danych kontaktowych można uzyskać tutaj.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze informacje o ochronie prywatności, aktualizując tę stronę. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony, aby upewnić się, że dane Państwa satysfakcjonują. Jeśli jednak zmiany te będą miały istotny wpływ na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, przedstawimy podsumowanie głównych zmian w naszej witrynie internetowej.

Przydatne terminy

„Dane osobowe / Państwa informacje / Państwa dane” to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Obejmuje to takie informacje, jak numery telefonów, imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, zdjęcia i nagrania głosowe.  Są to również wyrażane opinie i wskazane zamiary dotyczące osób, których dane dotyczą (oraz ich własne wyrażane opinie/zamiary). Do kategorii tej należą również informacje, które same w sobie nie identyfikują osoby, ale mogłyby ją

zidentyfikować, gdyby zostały połączone z innymi informacjami, którymi dysponujemy lub prawdopodobnie będziemy dysponować w przyszłości.

„Paroc Panel System” oznacza firmę Paroc Panel System.

„Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System” to każdy podmiot powiązany z Paroc Panel System.

„Paroc Panel System/my/nas/nasze” oznacza firmę Paroc Panel System i Podmioty stowarzyszone Paroc Panel System, które przetwarzają Państwa dane osobowe. Określenie to nie odnosi się do wszystkich Podmiotów stowarzyszonych Paroc Panel System, ponieważ nie każdy z nich będzie przetwarzać Państwa dane osobowe.

„Państwo/Państwa” oznacza każdego użytkownika witryny internetowej. Określenie to może obejmować użytkowników będących klientami, potencjalnymi klientami, inwestorami, potencjalnymi inwestorami lub kandydatami do pracy.

Jakie informacje zbieramy?

Podczas korzystania z tej witryny i pod warunkiem zgody na użycie plików cookie (w stosownych przypadkach) będziemy rejestrować następujące informacje:
 • odwiedzane obszary witryny;
 • preferencje językowe użytkownika;
 • kampania / adres URL, z których użytkownik odwiedził witrynę;
 • aktywność użytkownika w witrynie (wyświetlane produkty, pobierane zasoby i wszelkie informacje przekazywane przez użytkownika, w tym zapisy wszelkiej komunikacji za pośrednictwem czatu online);
 • informacje o komputerze, takie jak używana przeglądarka, lokalizacja sieci i typ używanego połączenia (szerokopasmowe, ADSL itp.) oraz adres IP;
 • informacje techniczne i inne, które nie pozwalają na osobistą identyfikację użytkownika.
Realizujemy te działania przy użyciu plików cookie. Więcej informacji o tym, czym jest plik cookie, jak używamy ich w naszej witrynie internetowej i jak dezaktywować niektóre pliki cookie, można znaleźć w dokumencie Zasady dotyczące plików cookie i zarządzanie nimi.

Kiedy użytkownik zakłada konto, przesyła zapytanie online, prosi o informacje, zapisuje się do newslettera, rejestruje się na wydarzenie oraz wykonuje inne czynności, możemy poprosić o niektóre lub wszystkie spośród poniższych informacji, a także dodatkowe informacji, które mogą być dobrowolne:
 • imię i nazwisko;
 • hasło do konta;
 • stanowisko;
 • nazwa firmy;
 • adres e-mail;
 • adres pocztowy;
 • numer telefonu;
 • nazwa projektu.
Po utworzeniu konta użytkownika i zalogowaniu się lub przesłaniu informacji za pośrednictwem naszej witryny internetowej dowiemy się, kim Państwo są. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Państwa działania w tej witrynie oraz informacje na temat Państwa i/lub Państwa firmy mogą być rejestrowane w naszych systemach, które obejmuje systemy chmurowe.

Niektóre obowiązkowe informacje, które będą oznaczone gwiazdką (*) będą wymagane, ale inne informacje są opcjonalne. Wszelkie dodatkowe informacje pomogą nam odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Jeśli nie podadzą Państwo obowiązkowych informacji, możemy odmówić przyjęcia wniosku, w odniesieniu do którego zażądano informacje.

Jeśli są Państwo użytkownikami naszej witryny przesyłającymi informacje za jej pośrednictwem, będziemy przetwarzać Państwa dane wymienione w punktach powyżej.

Jeśli są Państwo kandydatami do pracy, oprócz informacji przetwarzanych w odniesieniu do użytkowników witryny będziemy przetwarzać następujące Państwa dane:
 • historia wykształcenia i zatrudnienia;
 • narodowość;
 • status wizy;
 • członkostwa w organizacjach;
 • hobby i zainteresowania.
Co robimy z gromadzonymi informacjami? 

W poniższej tabeli podsumowujemy cele, w których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Informujemy także, kto wykorzystuje Państwa dane w poszczególnych celach:
 
Cel wykorzystywania informacji: Administrator danych:
Administrowanie witryną, dzięki czemu możemy:
 • badać naruszenia przepisów lub zasad witryny internetowej;
 • badać potencjalne naruszenia zabezpieczeń naszych systemów i sieci lub systemów i sieci stron trzecich;
 • udostępniać i rozwijać witrynę;
 • w razie potrzeby udostępniać konto użytkownika;
 • aktualizować dane kontaktowe użytkownika w naszych systemach.
 
Grupa Paroc Panel System, gdy korzystają Państwo ze strony www.parocpanels.com
 
Odpowiedni Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System w kraju przeglądania witryny
Odpowiadanie na zapytania dotyczące:
 
 • wolnych stanowisk;
 • innych kwestii związanych z firmą Paroc Panel System.
Paroc Panel System
 
Odpowiadanie na zapytania mediów
 
 
Paroc Panel System
 
Odpowiadanie na pytania użytkownika:
 
 • skierowane do Podmiotu stowarzyszonego Paroc Panel System;
 • wysłane za pośrednictwem czatu online.
 
Odpowiedni Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System w kraju przeglądania witryny
Umieszczanie plików cookie i innych narzędzi śledzących na Państwa urządzeniu, aby zebrać przydatne lub niezbędne informacje (jak wyjaśniono w dokumencie Zasady dotyczące plików cookie i zarządzanie nimi dostępnym tutaj)
 
Paroc Panel System
Rozpatrywanie Państwa zapytań i wysyłanie ich do odpowiedniego Podmiotu stowarzyszonego Paroc Panel System
 
 
Grupa Paroc Panel System będzie administratorem danych wyłącznie na potrzeby sprawdzenia, do którego Podmiotu stowarzyszonego chcą Państwo wysłać zapytanie, a po otrzymaniu zapytania administratorem Państwa danych będzie odpowiedni Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System.
 
Przestrzeganie zawartej z nami umowy na usługi
 
Odpowiedni Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System
Wysyłanie informacji marketingowych, realizowanie retargetingowych działań marketingowych, udostępnianie danych użytkowników innym Podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę) w celach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Marketing” poniżej.
 
Odpowiedni Podmiot stowarzyszony Paroc Panel System, któremu użytkownik wyraził zgodę lub z którym użytkownik się kontaktuje.
Wypełnianie zobowiązań prawnych Paroc Panel System
 
Zarządzanie podaniami o pracę Paroc Panel System
 
Dostarczanie informacji inwestorom i komunikacja z inwestorami
 
Paroc Panel System

 Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących podstawach prawnych:
 • jest to niezbędne do zachowania zgodności z obejmującym nas obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym;
 • jest to niezbędne do wykonania umowy z Państwem lub w celu podjęcia kroków na Państwa wniosek przed jej zawarciem;
 • jest to niezbędne w naszym uzasadnionym interesie. Na przykład:
  • w marketingu i promocji naszych produktów i usług oraz prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny i rozważny z handlowego punktu widzenia;
  • kiedy Paroc Panel System otrzyma wniosek, który powinien zostać wysłany do jednego z naszych Podmiotów stowarzyszonych, w interesie Grupy Paroc Panel System jest zapewnienie jak najlepszej usługi, dlatego wyślemy zapytanie do odpowiedniego Podmiotu stowarzyszonego z Państwa imieniu, zamiast prosić Państwa o ponowne wysłanie wniosku.
Nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, jeżeli nad tego rodzaju uzasadnionymi interesami będą przeważać Państwa interesy, prawa i wolności lub
 • wyrazili Państwo ograniczoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na przykład w celu otrzymywania komunikacji marketingowej przez strony trzecie, lub użycie plików cookie grupy Paroc Panel System lub stron trzecich.

Marketing

Chcielibyśmy przekazywać Państwu informacje o produktach i usługach firmy Paroc Panel System oraz inne informacje od firmy Paroc Panel System, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przekazywać takie informacje pocztą, e-mailem i/lub telefonicznie.

Za Państwa wyraźną zgodą będziemy wykorzystywać organizacje zewnętrzne do wysyłania do Państwa ofert i komunikacji marketingowej Paroc Panel System. W tym celu będą one gromadzić informacje bezpośrednio od Państwa albo przekażemy im Państwa dane osobowe w inny sposób. Te organizacje zewnętrzne obejmują wykonawców, handlowców, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i innych usługodawców spoza firmy Paroc Panel System.  Współpracując z dostawcami zewnętrznymi, razem decydujemy o tym, jak wykorzystywać Państwa dane osobowe, i jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych należy skontaktować się z odpowiednim administratorem danych. Więcej informacji na temat naszych dostawców zewnętrznych i korzystania przez nich z danych osobowych w celach marketingowych, można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej. Jeśli otrzymują Państwo komunikację marketingową od któregokolwiek z podmiotów Paroc Panel System i stwierdzą, że nie chcą już otrzymywać takich informacji, mogą Państwo z zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze w wiadomości e-mail lub przy użyciu innej metody komunikacji. 

Należy pamiętać, że ponieważ każdy podmiot jest niezależnym administratorem danych, jako grupa nie prowadzimy globalnej bazy danych marketingowych, co oznacza, że Grupa Paroc Panel System nie może centralnie anulować Państwa subskrypcji materiałów marketingowych ze wszystkich spółek Paroc Panel System.

Komu udostępniamy Państwa informacje? 

Podmioty stowarzyszone Paroc Panel System udostępniają Państwa dane osobowe Grupie Paroc Panel System, ponieważ Grupa Paroc Panel System prowadzi globalną witrynę internetową.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim znajdującym się w Państwa kraju oraz w innych krajach zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Jeśli uzyskamy Państwa wyraźną zgodę, możemy udostępniać Państwa dane osobowe organizacjom zewnętrznym (wykonawcom, handlowcom, dystrybutorom, sprzedawcom detalicznym, agencjom medialnym i usługodawcom spoza firmy Paroc Panel System), aby mogły one skontaktować się z Państwem w sprawie swoich promocji, usług, wydarzeń i innych działań związanych z produktami i usługami Paroc Panel System, nie otrzymawszy wcześniej Państwa zgody. Przykładem może być dostawca, który umieszcza pliki cookie na Państwa urządzeniu, aby spersonalizować informacje o naszych produktach i usługach.


Ponieważ jesteśmy podmiotem globalnym, w krajach, do których wysyłane są Państwa dane osobowe, oraz z których uzyskiwany jest do nich dostęp, może obowiązywać inny standard ochrony danych niż w Państwa kraju zamieszkania. Wprowadziliśmy jednak zabezpieczenia i odpowiednie gwarancje, aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich informacji i zgodność z przepisami.  Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony, którą wprowadziliśmy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa informacji, prosimy o kontakt z Grupą Paroc Panel System lub Podmiotem stowarzyszonym Paroc Panel System, z którym zwykle Państwo współpracują. Listę administratorów danych i ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

W przypadku gdy organizacje spoza Grupy Paroc Panel System świadczą usługi w naszym imieniu, pomagają nam świadczyć usługi (np. przesyłając Państwu materiały, o które Państwo nas prosili, lub pomagając nam odpowiedzieć na Państwa zapytanie dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania naszej witryny) albo przekazują nam fachowy porady, możemy udostępniać Państwa dane osobowe organizacjom, które wykorzystają te informacje wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej usługi. Zachowamy jednak kontrolę nad Państwa danymi osobowymi, a każdy usługodawca zewnętrzny, z którym współpracujemy, musi przestrzegać naszych instrukcji i odpowiednio chronić poufność oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe nabywcy lub potencjalnemu nabywcy naszej firmy.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim, ich przedstawicielom i profesjonalnym doradcom, z zastrzeżeniem obowiązków zachowania poufności, w celu zachowania należytej staranności przez strony trzecie w związku z proponowaną fuzją, przejęciem, reorganizacją lub przeniesieniem jakichkolwiek części naszej działalności oraz każdej osobie uczestniczącej w takim porozumieniu, promującej lub gwarantującej go bądź zarządzającej takim porozumieniem.

W niektórych okolicznościach możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych zgodnie z prawem, ponieważ zostaliśmy o to poproszeni przez sąd, policję lub inny organ ścigania nas o to poprosił.

Przechowywanie informacji 

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, abyśmy mogli użyć Państwa danych osobowych, jak opisano powyżej lub w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane za Państwa zgodą (np. w celach marketingowych), przechowujemy je do momentu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie lub do upływu terminu określonego przez prawo.


Państwa prawa, sposoby otrzymania kopii lub zmiany zebranych przez nas informacji oraz sposoby składania skarg

Zgodnie z przepisami o ochronie danych mogą Państwo poprosić o szczegóły przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Aby skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw, prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z administratorem danych — szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.  

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, gdy istnieją ku temu uzasadnione podstawy, jeżeli nie mamy prawnego obowiązku ich przetwarzania oraz pod warunkiem, że prawo do sprzeciwu nie zostało wyłączone przez wyraźną klauzulę w dokumencie autoryzującym przetwarzanie. Aby uniknąć wątpliwości, zawsze można sprzeciwić się przetwarzaniu w celach marketingowych.

Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje posiadane przez Paroc Panel System na Państwa temat są nieprawidłowe, niekompletne lub są przetwarzane w niewłaściwy sposób, prosimy o pisemne powiadomienie Grupy Paroc Panel System, która przekaże prośbę administratorom Państwa danych. Mogą Państwo także bezpośrednio skontaktować się z administratorem Państwa danych, który usunie, zablokuje, poprawi lub zaktualizuje informacje albo zaprzestanie ich przetwarzania zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawo.

Jeżeli przetwarzanie informacji opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na Państwa zgodzie lub jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, mogą Państwo złożyć wniosek o przekazanie Państwu lub stronie trzeciej kopii Państwa danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie do odczytu maszynowego.

Jeśli chcieliby Państwo przekazać wskazówki dotyczące postępowania z Państwa danymi osobowymi po śmierci, prosimy o odpowiednią informację, a spełnimy Państwa życzenie.

Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą domniemanego naruszenia prawa, prosimy o przesłanie skargi na piśmie do danego podmiotu Paroc Panel System pod adres wskazany tutaj.  Odpowiemy na skargi i zastosujemy wszelkie środki zaradcze zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawo. Mogą Państwo złożyć odrębną skargę do organu ochrony danych w kraju, w którym ma siedzibę dany podmiot Paroc Panel System, lub w Państwa kraju zamieszkania.


Bezpieczeństwo

Paroc Panel System dokłada wszelkich starań, aby Państwa informacje były bezpieczne. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu, wdrożyliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze, w stosownych przypadkach, w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji.

Jeśli w jakimkolwiek momencie nabrali Państwo podejrzeń lub uzyskali wiedzę o naruszeniu zabezpieczeń (np. Państwa hasło dostępu do konta zarejestrowanego w tej witrynie zostało skradzione lub otrzymują Państwo podejrzaną korespondencję od osoby podającej się za pracownika firmy Paroc Panel System lub z fałszywej strony internetowej rzekomo powiązanej z firmą Paroc Panel System), prosimy o bezzwłoczne przesłanie nam tej korespondencji lub zgłoszenie zdarzenia pocztą e-mail na adres admin@kingspan.com bądź listownie na adres Paroc Panel System Head Office, Eltisley Road, Great Gransden, Sandy SG19 3AR.

Łącza do innych witryn internetowych

W naszej witrynie internetowej lub marketingowych wiadomościach e-mail czasami znajdują się łącza do stron internetowych osób trzecich, które znajdują się poza naszą kontrolą. Po opuszczeniu naszej witryny internetowej / marketingowej wiadomości e-mail nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść powiązanych stron innych firm ani za zabezpieczenia i prywatność informacji udostępnianych przez Państwa tym stronom. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z informacjami/ zasadami ochrony prywatności danej strony internetowej.


 
We use cookies on our website www.parocpanels.com. To find out more about the cookies we use, or to change your cookie preferences i.e. to remove your consent to our use of certain categories of cookies, please visit our Cookie Policy & Control page.

Please click “Accept and close” to accept the use of cookies on our website. If you do not click “Accept and close” but continue to use this website: you thereby consent to the use of all Isocab France’s cookies and third party cookies for the purposes of improving performance, improving functionality and audience measurement, in accordance with the terms laid out in our Cookie Policy & Control page; and we will assume that you have read and understood our Cookie Policy & Control page.