Warunki korzystania ze strony

Ostatnia aktualizacja strony: 29 września 2020 r.  Za każdym razem, gdy niniejsze Warunki zostaną w istotny sposób zmienione, otrzymają Państwo powiadomienie.

Witamy w naszej witrynie internetowej. Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej witryny, zgadzają się Państwo przestrzegać poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszymi Informacjami o ochronie prywatności witryny internetowej regulują relacje firmy Kingspan z Państwem w związku z tą witryną. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek częścią niniejszych warunków, prosimy nie korzystać z naszej witryny internetowej.

Termin „Paroc Panel System” lub „nas” lub „my” odnosi się do właściciela witryny internetowej, firmy Paroc Panel System Oy Paroc Panel System, Sysilahden teollisuusalue 2, FI-21600 Parainen, i jej podmiotów stowarzyszonych. Aby uzyskać dostęp do listy tych spółek, należy kliknąć tutaj.  Termin „Państwo” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą witrynę. Każdy podmiot Paroc Panel System przetwarza dane osobowe do własnych celów. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Państwa dane, należy kliknąć tutaj.
 
Korzystanie z witryny podlega następującym warunkom użytkowania:
 • Treść stron witryny służy wyłącznie do przedstawienia ogólnych informacji i korzystania z niej w podstawowym zakresie. Zawartość witryny może ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Ani my, ani żadne osoby trzecie nie udzielamy żadnych gwarancji ani poręczeń co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na niniejszej witrynie do jakiegokolwiek konkretnego celu. Przyjmują Państwo do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my jednoznacznie wyłączamy odpowiedzialność za takie niedokładności lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Korzystają Państwo z informacji lub materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Obowiązek upewnienia się, że produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem niniejszej witryny spełniają określone wymagania, spoczywa na użytkowniku.
 • Niniejsza witryna zawiera materiały, które stanowią naszą własność lub są przez nas licencjonowane. Obejmują one między innymi projekt, układ, wygląd, prezentację i formę graficzną. Powielanie niezgodne z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków, jest zabronione.
 • Nieautoryzowane korzystanie z niniejszej witryny może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i/lub zostać uznane za przestępstwo.
 • Użytkownikom zabrania się publikowania lub dostarczania nielegalnych treści w witrynie lub na witrynę.
 • Od czasu do czasu w witrynie mogą pojawiać się łącza do innych stron internetowych. Łącza te są udostępniane dla Państwa wygody w celu dostarczenia dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy dane strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą łącza.
 • Jeśli chcą Państwo złożyć skargę w związku z działaniem lub korzystaniem z niniejszej witryny, prosimy o przesłanie nam reklamacji na piśmie do odpowiedniej spółki Kingspan na adres podany tutaj. Odpowiemy na skargi i zastosujemy wszelkie środki zaradcze zgodnie z warunkami przewidzianymi przez prawo. 
 • Korzystanie z niniejszej witryny i wszelkie związane z tym spory podlegają przepisom prawa Irlandii. Wyrażają Państwo zgodę, że wyłączną jurysdykcję w każdym sporze będą miały sądy w Irlandii.
 • Aby móc korzystać ze strony, muszą Państwo zapewnić odpowiednie zasoby sprzętowe. Korzystanie z zasobów odbywa się wyłącznie na Państwa koszt.
 • Z tej strony internetowej można korzystać:
  • na komputerach z systemem Vista, Windows 7, 8, XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowszymi wersjami;
  • na dowolnym urządzeniu zdolnym do obsługi tych systemów z szybkością łącza co najmniej 700 kB/s;
  •  używając przeglądarki Firefox 20.X, Safari 4.X, Chrome 23.X (tylko Windows) lub nowszych wersji.
 • Aby w pełni korzystać z tej witryny zalecamy używanie plików cookie i włączanie obsługi języka JavaScript. Przed skorzystaniem z tej witryny zalecamy sprawdzenie, czy Państwa system spełnia te wymagania.  
 
Treść witryny www.parocpanels.com jest chroniona prawem autorskim © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.
 
We use cookies on our website www.parocpanels.com. To find out more about the cookies we use, or to change your cookie preferences i.e. to remove your consent to our use of certain categories of cookies, please visit our Cookie Policy & Control page.

Please click “Accept and close” to accept the use of cookies on our website. If you do not click “Accept and close” but continue to use this website: you thereby consent to the use of all Isocab France’s cookies and third party cookies for the purposes of improving performance, improving functionality and audience measurement, in accordance with the terms laid out in our Cookie Policy & Control page; and we will assume that you have read and understood our Cookie Policy & Control page.