PAROC_Others_fireman_panel-building

Brandsäkra lösningar

Paroc Panel System element är obrännbara

Paroc Panel System elementlösningar är ett pålitligt alternativ vid alla tillfällen då brandsäkra konstruktioner krävs för att skydda liv och egendom. Paroc erbjuder en komplett lösning för brandsäkra byggnader med obrännbara element och specialdesignade detaljer samt tillbehör.

Våra element är obrännbara och klassificerade i Euroklass A2-s1,d0, elementkärnan av PAROC structural stenull är klassificerad i Euroklass A1. Paroc Panel System elementkonstruktioner uppfyller kraven för brandmotstånd upp till fyra timmar i väggar och upp till en timme i innertak.

Brandmotståndstest

För 150 mm tjock PAROC element, typ AST F 

Elementkonstruktionens uppförande vid brand

Vid brand fungerar Paroc element som en linkonstruktion. Därför är det viktigt att välja rätta element och utforma detaljer så att  konstruktionen som helhet uppfyller kraven på stabilitet, isolering och integritet. Kom ihåg också, att det inte är tillåtet att överföra laster från t.ex. takkonstruktioner ned i en brandklassad elementvägg.

Brandsäkra detaljlösningar

Paroc Panel System erbjuder godkända detaljlösningar som garanterar elementkonstruktionens funktion.
 
Infästning av PAROC element till betongtak Montage av PAROC element med hattprofil i icke-bärande innertak Infästning av PAROC element till golv med L-profiler på båda sidor Infästning av PAROC element till stålstomme, brandskydd av infästningar
Infästning av PAROC element till betongtak Montage av PAROC element med hattprofil i icke-bärande innertak Infästning av PAROC element till golv med L-profiler på båda sidor PAROC Built-on lösning med keramiska plattor

Brandklassat innertak

Icke lastbärande innertak är brandklassificade för brand från undersidan i brandklass EI 60 (elementtjocklek 50...120 mm) och i brandklass EI 90 (elementtjocklek > 150 mm) . I brandklassade innertak sätts elementskarvarna ihop på ovansidan med skruvar med 500 mm centrumavstånd. I innertakkonstruktioner används alltid elementtyp AST E. Spännvidder för brandklassade innertak dimensioneras från fall till fall.
PAROC_produkt_3D_render_FI-EIM-90-Fire6-3D

EI-M-klassifiserad vägg

Brandavskiljande väggar med Paroc element är testade och klassificerade i klasser EI-M 60…EI-M 120 enligt standarderna EN 1364-1 och EN 1363-2.
EI-M klassificerade väggar finns tillgängliga både som enväggs- och dubbelväggs-konstruktion.

Kontakta Paroc Panel System för mer information.
Genomföring

Täthet och genomföringar

Paroc Panel System element för brandklassade konstruktioner kräver ingen extra tätning i elementsponterna - de är tillräkligt täta mot de heta rökgaserna. Använd obrännbar stenull för att täta fogar.

I brandavskiljande väggar skall genomföringar uppfylla samma brandkrav som själva konstruktionen. De skall vara tillräckligt täta för att hindra värmeöverföring från den varma sidan till den kalla sidan. Genomföringar isoleras med obrännbar stenull.
Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.