Paroc PS Ceiling System

Element för innertak

Paroc Panel Systems sandwichpaneler är den perfekta lösningen för inte bara ytter- och innerväggar, utan även för innertak. Vi har utvecklat paneltypen AST® E speciellt för innertak med höga brand- och hållfasthetskrav. AST® E-paneler är obrännbara och klassificerade i Euroklass A2-s1, d0. De har också brandklassificering upp till tre timmar (EI 180) i innertakkonstruktioner.
Elementtyper Lösningar Isoleringskärna Infästning typ Tjocklek
[mm]
U-värde
[W/m2K]
Reaktion vid brandpåverkan

Brandmotstånd, maks.* 

AST® E

Nybyggnad AST® Synliga infästning 50 - 300 0,77 - 0,14 A2-s1,d0 EI 60 - 180
QuadCore™ C

Nybyggnad QuadCore™ Synliga infästning 80 - 200 0,23 - 0,09 B-s1,d0 EI 15
* Maximalt brandmotstånd. Kontakta Paroc Panel Systems tekniska support för detaljerad information om paneltjocklekar, spännvidder och olika applikationer. Mer detaljerad information finns också i vår broschyr Produktväljare.
ceiling pps quadcore
Innertak indelas i två typer, icke gångbara och gångbara innertak:

• Icke gångbara innertak dimensioneras enbart för elementets egenvikt och för eventuella laster från upphängningar i elementet. Dessa innertak får man inte gå på efter montage och innertaket får inte användas som stöd för utrustning, kanaler etc.

• Gångbara innertak kan dimensioneras för elementets egenvikt, punktlast från gående (120 kg = en man) och en jämnt fördelad last på 25 kg/m2 om ingen annan lastinformation finns tillgänglig.
Paroc Panel System-elementen är inte avsedda att användas som permanent arbetsunderlag och de är inte heller avsedda att fungera som stöd för maskiner, kanaler etc. Sådan utrustning ska hängas från en separat bärande konstruktion. Om det gångbara innertaket ska skyddas, måste man räkna in vikten på skyddet vid dimensioneringen
Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.